Open brief: jonge mantelzorgers - vacciNU!

Donderdag 4 maart 2021

Geachte Eerste minister dhr. De Croo, 

Geachte minister dhr. Vandenbroucke, 

Geachte minister dhr. Beke, 

Geachte minister dhr. Dalle,

 

De tranen in mijn bompa’s ogen als ik bij de voordeur kom. “Ik ga je geen kus geven. Want we mogen niet.” Zegt mijn grootvader emotioneel. Ik neem de deurklink in mijn hand en hij zegt me: “Tot de volgende en wees voorzichtig!”.

Met deze open brief willen we vanuit ZoJong! een oproep doen om de (jonge) mantelzorgers gelijktijdig mee te vaccineren met de persoon die zorgbehoevend is. Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 25 jaar die (mee) zorg dragen voor een familielid.

Voorgaand citaat tekent een gevoelsmatig beeld van de huidige situatie voor jonge mantelzorgers. Ze konden voorheen frequent uit de zorgsituatie ontvluchten met name door vrienden te zien, sporten in groep, fysiek les volgen op school, et cetera. Dit is sinds maart 2020 in mindere mate of niet meer mogelijk. Waar ze destijds de mogelijkheid kregen om hun mentale en fysieke zorgen even om te ruilen voor het “jong-zijn”, worden ze dezer dagen 24/7 geconfronteerd met een belastende zorgsituatie. Laat me duidelijk zijn: ze zijn jong maar nooit onbezorgd.

Het is geen verrassend gevolg dat het fysieke en mentale welzijn dan ook erg onder druk staat. Uit een hulpverleningsgesprek met een jonge mantelzorger komt het volgende:

“Ik voel me rusteloos. Ik vermijd ieder fysiek contact met vrienden en familie uit angst om besmet te geraken. Sinds maart 2020 heb ik niet het gevoel dat ik tot rust kom. Waar ik ben, is mijn zorgbehoevende mama en waar mijn zorgbehoevende mama is, ben ik. Videobellen met vrienden lukt amper door de onrust thuis.”  

Beeld u dit even in, beste ministers. U bent jong, u draagt de zorg voor iemand die u dierbaar is, u bent 24/7 ongerust over elk mogelijk contact. Reeds een jaar lang. Beeld u dit even in.

De mentale draagkracht van de (jonge) mantelzorgers raakt dan ook op. Waar de meerderheid van de jongeren reeds veelvuldig aan de alarmbel trekt, blijven de jonge mantelzorgers onder de radar. Ondanks het feit dat deze pandemie aan hun leven een extra zwaarte toevoegt. 

Beste ministers, hierover gaat dan ook onze bezorgdheid als organisatie voor en door jonge mantelzorgers. We zien en horen de schreeuw van de jonge mantelzorgers, een schreeuw die niemand lijkt te horen en waar wij geen antwoord op kunnen bieden. 

Helaas gaat dit verhaal op voor maar liefst 1 op 5 kinderen en jongeren, dit aantal zal wellicht stijgen. 

Jonge mantelzorgers zorgen voor anderen, ze zijn jong en wijden een groot deel van hun jonge leven aan zorgen voor een ander, een medemens. Ze zijn een fundament van onze samenleving, een samenleving die meer dan ooit inzet op vermaatschappelijking. Laten we deze jongeren niet vergeten in het vaccinatiebeleid. Dat verdienen ze niet.

 

Een mogelijke oplossing zien we in hen gelijktijdig te vaccineren met de risicopatiënt, waarvoor de persoon zorgt. Dit is een logische stap aangezien (jonge) mantelzorgers net als huisartsen, thuisverpleging en gezinszorg bijdragen aan de zorg van een familielid.

ZoJong! is ervan overtuigd dat de mentale onrust voor een deel kan worden weggenomen als men het vaccineren aanbiedt aan onze doelgroep. 

We willen ten alle tijde klaarstaan voor een constructieve samenwerking waarin er ruimte is om de stem en bezorgdheden van jonge mantelzorgers te laten weerklinken. 

 

Hartelijke groet, 

ZoJong! vzw

Namens de jonge mantelzorgers in Vlaanderen.