top of page

Cookiebeleid van ZoJong!

ZoJong! is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kan je terecht op het

e-mailadres julieeverix@gmail.com

ZoJong! vindt het belangrijk dat je op iedere plaats en elk ogenblik haar ZoJong!-content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. ZoJong! wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op je maat. Op ZoJong! -onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakelijkheidshalve cookies genoemd.

 

In dit cookiebeleid wenst ZoJong! je te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate je als gebruiker het gebruik kan controleren. ZoJong! wil namelijk graag jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. ZoJong! heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “ZoJong!-onlinediensten”, met name alle websites en internetdiensten die ZoJong! aanbiedt en die toegang geven tot ZoJong! content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om je te identificeren of om een band met je te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies. 

ZoJong! kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante [naam entiteit]-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt. 

 

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

 

Hoe kan u het gebruik van cookies op ZoJong!-onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

 

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die ZoJong! op zijn websites gebruikt.

 

Gebruikte cookies

Volgende elementen moeten per cookie beschreven worden

 

First-Party Cookies:  

Volgende cookies zijn strikt noodzakelijk.

1. ForceFlashSite wordt gebruikt tijdens jouw bezoek aan ZoJong!. Doel: bij het bekijken van een mobiele site zal het de server dwingen om de niet-mobiele versie weer te geven en te voorkomen dat je naar de mobiele site wordt geleid. 

2. hs wordt gebruikt tijdens jouw bezoek aan ZoJong!. Doel: beveiliging. 

3. XSRF-TOKEN wordt gebruikt tijdens jouw bezoek aan ZoJong!. Doel: beveiliging. 

Volgende cookies zijn aanwezig om de functionaliteit te garanderen. 

1. svSession worden aanhoudend gebruikt (twee jaar) om unieke bezoekers te identificeren en te volgen tijdens het bezoek aan ZoJong!. Dit om de website zodanig te kunnen aanpassen aan de behoeften van bezoekers. 

2. SSR-caching wordt gebruikt tijdens jouw bezoek aan ZoJong!. Deze cookie geeft aan hoe een site is weergegeven. 

bottom of page