top of page

Privacystatement

 

ZoJong! is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Julie Everix

julie@zojong.be

0476284819

Persoonsgegevens die wij verwerken

ZoJong! verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons geeft als je bv. de nieuwsbrief wil ontvangen. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- leeftijd 

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in chat, mail of telefonisch.

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ZoJong! verwerkt de gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

 

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via julie@zojong.be, zodanig dat we deze gegevens kunnen verwijderen.

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ZoJong! verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- verzenden van onze nieuwsbrief.

- de rubriek "Verhalen", weliswaar anoniem, aan vullen. 

- je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 
Geautomatiseerde besluitvorming

ZoJong! neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ZoJong!) tussen zit. 

 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ZoJong! bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 7 jaar. 

 
Delen van persoonsgegevens met derden

ZoJong! deelt geen informatie met derden zonder toelating van de gebruiker. 

 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ZoJong! gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ZoJong! en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar julie@zojong.be.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. ZoJong! wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, namelijk de Gegevensbeschermings Autoriteit. Dit kan via volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ZoJong! neemt de bescherming van je gegevens erg serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je toch, ondanks onze maatregelen, de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan gerust contact met ons op via julie@zojong.be

bottom of page