top of page

Middelbaar onderwijs.

1 op 5 kinderen en jongeren jonger dan 25 jaar, is jonge mantelzorger. In jouw klas kunnen er bijgevolg drie jonge mantelzorgers zitten. Een weerzinwekkend getal. Het effect op de onderwijsloopbaan is tevens niet min: ze zijn vaker afwezig, halen lagere cijfers en zijn vaker vermoeid aanwezig in de klas. 

Met het spel willen we op interactieve wijze inzetten op drie pijlers:

- identificatie

- communicatie

- zelfzorg

Identificatie

Met identificatie trachten we te sensibiliseren over het thema middels een toegankelijke quiz. Jonge mantelzorgers krijgen in dit luik de kans om zich te herkennen in de term en er meer over te weten te komen. 

Communicatie

In het tweede luik richten we ons naar leerlingen die geen jonge mantelzorger zijn. Hoe reageer je op een bericht van een vriendin(in) die het moeilijk heeft thuis? We merken bij jongeren terughoudendheid aangaande dit soort berichten (reden: onzekerheid, bang om iets verkeerd te zeggen, niet weten wat te zeggen, ..)

 

Zelfzorg

Het afsluitende deel richt zich op jonge mantelzorgers + de medeleerlingen. Vragen die centraal staan: Wat is zelfzorg? Waarom is het belangrijk? Hoe ziet zelfzorg eruit voor jonge mantelzorgers?

Het spel is vanaf schooljaar 2021-2022 beschikbaar :).

Praktische info

  • Spelduur: kan worden aangepast naar beschikbare tijd 

  • Projector is noodzakelijk

  • Geschikt voor de eerste, tweede en derde graad

  • Om interactie te bevorderen is het wenselijk om een ruimer lokaal te hebben waar leerlingen kunnen rondlopen en er in een kring kan worden gezeten 

  • Maximum aantal leerling: 25

  • Jonge mantelzorg kan worden opgenomen in burgerschap- of maatschappelijke vorming

  • Kostprijs: gratis

  • De spelbegeleider wordt voorzien door ZoJong!

Interesse? Neem contact op :).

bottom of page