top of page

haun

Op 19 februari stelde Eurocarers, een Europese organisatie die zich inzet voor mantelzorg, hun project EDY-CARE voor. In dit project werkten mensen uit Portugal, Zweden, Italië en Slovenië samen om Jonge Mantelzorgers op scholen beter te kunnen ondersteunen.  Jessica en Shaun, twee jonge mantelzorgers, deelden hun verhaal. Dit is het verhaal van Shaun.

Mijn moeder heeft een ernstige vorm van kanker en mijn zus heeft een ernstige afwijking waardoor ze mentaal tussen 18 maanden en 3 jaar oud is. Zij heeft hulp bij alles nodig: eten, zich wassen,… Daar komen nog gedragsstoornissen bij omdat ze soms erg gefrustreerd is door dingen die ze niet kan. Mijn thuissituatie kreeg een tijdje veel media-aandacht in Ierland, waardoor op school iedereen mijn situatie kende. Veel leerkrachten wilden wel helpen, maar wisten niet hoe. Maar als de tijd verstreek, leek iedereen het vergeten te zijn. Op school was er voor alle leerlingen één vertrouwenspersoon. Ik had een gesprek met hem, maar die man was zo druk bezet dat ik nadien geen contact meer met hem had. Het was moeilijk te weten wie ik nog kon benaderen. Ik had thuis weinig tijd om te studeren of huiswerk te maken, en op school maakte ik me constant zorgen over mijn thuissituatie. Maar ik wist niet wie ik moest aanspreken op school. Ik wist niet hoe ik met leerkrachten of met vrienden kon praten. Ik voelde me schuldig om mijn familie als excuus te gebruiken en wilde dat niet doen, maar voelde me erg geïsoleerd op school.

bottom of page